Румунска православна црква Св. Теодора Тирона

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1936-1939. год. На месту раније цркве. Иконостас, тронови и две иконе припадају другој половини XVIII века.
Место: Куштиљ
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 35
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1435
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе-Нови Сад број 01-533/1-70 од 23.јула 1970. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr