Румунска православна црква Св. Николе

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1736. г.
Место: Ритишево
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 37
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1436
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду број 127 од 05.03.1958. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr