Родна кућа Жарка Зрењанина

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Други светски рат
Место: Избиште
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 34
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1466
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштитиу споменика културе Нови Сад број 01-36/8-70 од 24.6.1970. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr