Родна кућа народног хероја Саве Мунћана

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Други светски рат
Место: Крушчица
Општина/град: Бела Црква
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 103
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1781
Датум уписа: 11.8.2004.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-259/3-78 од 13.06.1978. године

/
Footer-sr