Родна кућа Јована Стерије Поповића

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1806-1856. год
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 31
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1098
Датум уписа: 24.2.1995.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-184/4-77 од 27.07.1977. године1.

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr