Кућа звана "Код два пиштоља" у Вршцу

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Зидана крајем XVIII века
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 24
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1440
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 631/48 од 28.04.1948. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr