Градска кућа у Вршцу

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Зграда подигнута 1860. год.
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 23
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1439
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/3-70 од 22.06.1970. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr