Дворац у Влајковцу

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1859. године.
Место: Влајковац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 33
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1438
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад 2 01-117/5-89 од 25.04.1989.

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr