Дворац Лазаревића

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Средина 19. века
Место: Велико Средиште
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 32
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1096
Датум уписа: 24.2.1995.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 303 од 20.08.1962. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr