Дворац барона Јовановића

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Средина XIX века
Место: Сочица
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 38
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1139
Датум уписа: 12.8.1995.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад 03-137/3-81 од 21.07.1981. године2 . Закључак о грешци у решењу Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-37/4-84 од 28.11.1984. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr