Црква Вазнесења Христовог

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: XVIII век
Место: Потпорањ
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 36
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1437
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-208/1-83 од 15.04.1983. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr