Црква Св. Николе

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Престолне иконе из друге половине XVIII века и две иконе у припрати из XVIII века
Место: Самош
Општина/град: Ковачица
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 50
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1460
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 03-283/2-74 од 15.6.1974.

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr