Црква Св. арханђела у Ковину

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Црква је сазидана између 1777 и 1780Иконостас вероватно из последње четвртине XVIII или почетка XIX века
Место: Ковин
Општина/град: Ковин
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 48
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1464
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 02-272/1-69 од 16.04.1969. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr