Споменици културе


Споменици културе

 

Преображенска црква

Панчево, Улица Димитрија Туцовића бр. 73. Решење бр. 992/48 од 21. јуна 1948, Београд, Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе, изузетни значај – СГ РС бр. 16 од 3. децембра 1990. годинe.

Манастир Војловица 

Војловица, Улица Старчевачка бб. Решење бр. 323/52 од 16. априла 1952, Нови сад, Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ, изузетни значај – СГ РС бр. 16 од 3. децембра 1990. године.

Зграда Магистрата 

Панчево, Трг Краља Петра I бр. 1. Решење бр. 986/48 од 21. јуна 1948. године, Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, Београд, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

 Светионици на ушћу Тамиша у Дунав

Панчево, катастарске парцеле бр. 13450/3 и 6954 К.О. Панчево.  Решење бр. 01-240/3-72 од 9.11.1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Зграда Народне пиваре

Панчево, Улица Николе Тесле бр. 2. Решење бр. 987/48 од 21. јуна 1948. године, Београд Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС Београд, велики значај – Службени лист АПВ 28/91.

Зграда у Улици Николе Тесле бр. 3 

Панчево, Улица Николе Тесле бр. 3. Решење бр. 01-177/4-69, од 15. априла 1970. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Нови Сад, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Зграда у Улици ЈНА бр. 2

Панчево, Улица ЈНА (данас Војводе Радомира Путника) бр. 2. Решење бр. 01-293/6-72 од 2.4.1973. године, Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Зграда у Улици Димитрија Туцовића бр. 2

Панчево, Улица Димитрија Туцовића бр. 2. Решење бр. 01-293/6-72 од 2.4.1973. године, Нови Сад, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Зграда на Тргу краља Петра I бр. 8-10 

Панчево, Трг краља Петра I бр. 8-10. Решење бр. 01-293/6-72 од 2.4.1973. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

 Зграда на Тргу краља Петра I бр. 11

Панчево, Трг краља Петра I бр. 11. Решење бр. 01-293/6-72 од 2.4.1973. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Успенска црква

Панчево, Улица Димитрија Туцовића бр. 8. Решење бр. 991/48 од 21. јуна 1948. године, Београд, Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Српска православна црква преноса моштију Светог Николе „Мала горња“

Долово, Улица 29. новембра бр. 3. Решење бр. 121/50 од 17. марта 1950. године, Београд, Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС, велики значај – Службени лист АПВ 28/91.

 Српска православна црква преноса моштију Светог Николе „Велика доња“

Долово, Улица Краља Петра I бр. 3, катастарска парцела број 89 К.О. Долово. Решење бр. 1000/50 од 15. августа 1950. године, Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС – Београд, велики значај – Службени лист АПВ бр. 28/91.

Надгробни споменик н.х. Марка Кулића 

Панчево, Улица Ружина бр. 7, катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево. Решење бр. 01-234/3-72 од 10.4.1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Надгробни споменик композитора Мите Топаловића 

Панчево, Улица Ружина бр. 7, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево. Решење бр. 01-231/3-72 од 12.4.1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

 Надгробни споменик песника Васе Живковића

Панчево, Улица Ружина бр. 7, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево. Решење бр. 01-232/3-72 од 12.4.1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Надгробни споменик Игњату Барајевцу 

Панчево, Улица Ружина бр. 7, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево. Решење бр. 01-229/3-72 од 15.4.1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Надгробни споменик Томи Сандуловићу 

Панчево, Улица Ружина бр. 7, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево. Решење бр 01-228/3-72 од 15.4.1972. Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Надгробни споменик н.х. Стевице Јовановића 

Панчево, Улица Ружина бр. 7, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево. Решење бр. 01-233/3-72 од 21.4.1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Надгробни споменик борцима Првог светског рата и жртвама фашистичког терора у Другом светском рату 

Панчево, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена  околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево, решење бр. 01-230/3-72 од 26.4.1972. Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад.

Споменик стрељаним родољубима из Борче у Првом светском рату

Панчево, Трг мученика, катастарска парцела број 8106/32 К.О. Панчево, решење бр. 01-227/3 Нови Сад, од 26.4.1972.

 Споменик оснивачима панчевачке гимназије 

Панчево, Улица Димитрија Туцовића бр. 8, катастарска парцела број 2973 К.О. Панчево, решење бр. 01-226/3 Нови Сад, 8.5.1972.

Хотел „Војводина“  

Панчево, Улица Мученика бр. 1, катастарска парцела број 4134 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 4134, 4135/1 и 4135/2 КО Панчево, решење бр. 05 број 633-2659/97 од 22. јула 1997, СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

 Црвени магацин 

Панчево, Улица Иве Лоле Рибара бр. 2, катастарска парцела број 5829 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 5829 и 5830 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-2231/97-018 од 18. јуна1997. СГ РС бр. 27 од 26. јуна 1997.

 

Гимназија „Урош Предић“ 

Панчево, Улица Игњата Барајевца бр. 5, катастарска парцела број 4108/1 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 4108/1, 4108/2, 4110 и 4109 К.О. Панчево,  решење бр. 05 број 633-2231/97-004 од 18. јуна 1997, СГ РС бр. 27 од 26. јуна 1997.

Зграда у Улици Браће Јовановића бр. 13 

Панчево, катастарска парцела број 3985 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 3984 и 3985 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-2659/97 од 22. јула 1997. СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

Кућа Танацковића 

Панчево, Улица Косовска бр. 1, катастарска парцела број 4131 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 4131 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-2659/97 од 22. јула 1997, СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

 Железничка станица „Тамиш“ 

Панчево, Трг Мученика бр. 1, катастарска парцела број 8168 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 8168 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-2695/97, Београд, од 22. јула 1997, СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

Кућа у Улици Петра Драпшина бр. 8 

Панчево, катастарска парцела број 4146 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 4145/1 и 4145/2 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-2659/97 од 22. јула 1997, СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

Кућа Дуде Бошковића 

Панчево, Улица Браће Јовановића бр. 17, катастарске парцеле број 3987, 3988 и 3989 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 3987, 3988 и 3989 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-2659/97 од 22. јула 1997. године, СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

Провијант магацин 

Панчево, решење бр. 05 број 633-2659/97 од 22. јула 1997, СГ РС бр. 37 од 8.8.1997.

 Кућа у Улици Иве Лоле Рибара бр. 4 

Панчево, катастарска парцела број 5831 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 5831 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-609/98-13, Београд, 20. фебруар 1998, СГ РС бр. 8 од 24. марта 1998.

Црква Свете Ане, Вајфертова капела 

Панчево, решење бр. 05 број 633-4710/99, Београд, 25.1.2000, СГ РС бр. 5 од 17.2.2000.

Заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2544/1, 2544/2, 2545, 2546, 2547, 2549/2 и 2550 К.О. Панчево

Зграда кафане „Крагујевац“ 

Панчево, Улица Ђуре Јакшића бр. 1, катастарска парцела број 4132 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 4132 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-1774/99, Београд, 22.5.2001, СГ РС бр. 32 од 7.6.2001.

„Каћурина штампарија“ 

Панчево, Косовска улица бр. 2, катастарске парцеле бр. 4125 и 4126 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 4125, 4126 и 4130 К.О. Панчево, решење бр. 05 број 633-1772/99 од 22. маја 2001, СГ РС бр. 32 од 7 јуна 2001.

Зграда основне школе „Аксентије Максимовић“ 

Долово, Улица Аксентија Миленковића, катастарскa парцелa број 2054 К.О. Долово, решење бр. 01-237/3-72 од 5.4.1973. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад

Родна кућа композитора Аксентија Максимовића 

Долово, Улица Дејана Бранкова бр. 3, катастарскa парцелa број 2153/2  К.О. Долово, решење бр. 01-218/2-72 од 10.1.1973. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад

Камени крст 

Јабука, Улица Жарка Зрењанина, решење бр. 01-239/2-72 од 27. марта 1972. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад

Војнограничарска зграда 

Омољица, ЈНА бр. 1, катастарске парцеле број 1002/3 и 1003 К.О. Омољица, решење број 01-225/4-72 од 10.1.1973. године, Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад

Зграда Историјског архива у Панчеву

Панчево, Улица Немањина бр. 7, катастарска парцела број 3137/6  К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 3137/6, 3137/10, и 3137/11 К.О. Панчево, решење бр. 633-1554/2007, Београд, 22.03.2007, СГ РС бр. 27.03.2007.

 Гајићева апотека у Панчеву

Улица Светозара Милетића бр. 11, катастарска парцела број 3968 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 3953, 3967 и 3968 К.О. Панчево, решење бр. 633-1553/2007, од 22.03.2007, СГ РС бр. 30 од 27.03.2007.

Зграда Старе поште у Панчеву

Улица Штросмајерова бр. 4, катастарска парцела број 4142 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 4142, 4143/1, 4143/2 и 4143/3 К.О. Панчево, решење бр. 633-4732/2007, Београд 02.08.2007, СГ РС бр. 73 од 03.08.2007.

Кип Светом Флоријану у Панчеву

Угао Улица Војводе Радомира Путника и Цара Лазара, катастарска парцела број 8051 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 8051 и 8053 К.О. Панчево, решење бр. 633-4731/2007, Београд од 02.08.2007, СГ РС бр. 73 од 03.08.2007.

 Зграда Дома омладине у Панчеву

Улица Светог Саве бр. 10, катастарска парцела број 3137/5 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 3137/3, 3137/4 и 3137/11 К.О. Панчево, решење бр.  633-2852/2010, Београд, 22. април 2010. године, СГ РС бр. 29 од 2. маја 2010.

Капела Светог Георгија на православном гробљу у Панчеву

Улица Ружина бр. 7, катастарска парцела број 2799 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 2799 и 2800 К.О. Панчево, решење бр. 633-2851/2010, Београд, од 22. априла 2010. године, СГ РС бр. 29 од 2. маја 2010.

Водоторањ у Панчеву

Панчево, Улица Жарка Фогараша број 3, катастарска парцела број 5826 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 5826 К.О. Панчево и део катастарске парцеле број 8069 К.О. Панчево у државној својини, од катастарске  парцеле број 5826 К.О. Панчево, дуж Улице Жарка Фогораша (стари назив Иве Лоле Рибара) до Улице војводе Петра Бојовића, Улицом Војводе Петра Бојовића до парцеле број 5821/1 К.О. Панчево, па границом парцеле број 5821/1 К.О. Панчево до парцеле број 8071 К.О. Панчево и границом са парцелом број 8071 К.О. Панчево до парцеле број 5826 К.О. Панчево, К.О. Панчево, у државној својини,  Одлука Владе РС 05 број 633-2809/2013 од 05.04.2013, СГ РС бр. 33 од 10. 04. 2013.

 Стара болница у Панчеву

Панчево, Улица Милоша Требињца број 11, катастарска парцела број 5189/3 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 5189/2 и 5189/9 К.О. Панчево, Одлука Владе РС 05 број 633-2823/2013 од 05 04 2013, СГ РС бр. 33 од 10.04.2013.

 Јавно парно купатило у Панчеву

Панчево, Улица Жарка Фогараша број 18, катастарска парцела број 5708 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 5708 К.О. Панчево, Одлука Владе РС 05 број 633-2819/2013 од 05.04.2013, СГ РС бр. 33 од 10. 04. 2013.

Зграда „Социјалног” у Панчеву

Панчево, Улица Мите Топаловића број 1, катастарска парцела број 4200 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 4200, 4197, 4198/2 и 4199 К.О. Панчево, Одлука Владе РС 05 број 633-4137/2013 од 04.06.2013, СГ РС бр. 51 од 12. 06. 2013.

 Кућа у улици Жарка Зрењанина бр. 106А (објекат 1) у Панчеву

катастарска парцела број 6874 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 6874 К.О. Панчево, Одлука Владе РС 05 633-4139/2013 од 04. 06. 2013., СГ РС бр. 51 од 12. 06. 2013.

Комплекс свиларе на реци Тамиш

Панчево, Улица Доситеја Обрадовића број 14, катастарске парцеле број 6942/8 и 6942/9 К.О. Панчево, заштићена околина споменика културе обухвата катастарске парцеле број 6941/1, 6941/2, 6942/3, 6942/4, 6942/7, 6942/8,  6942/9, 6942/10 и 6942/1 К.О. Панчево

 

Одлука Владе РС 05 633-4154/2013 од 04. 06. 2013., СГ РС бр. 51 од 12. 06. 2013.

 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА КУЛТУРНОГ ДОБРА број 6942/8 и 6942/9 КО Панчево