Непокретна културна добра на територији јужног Баната

У регистру који се води у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву тренутно је уписано 121 непокретно културно добро, од тога 89 споменика културе, 2 просторно културно-историјске целине, 27 археолошких налазишта и 1 знаменито место.

Од укупног броја непокретних културних добара, категорисаних има 67 од чега 7 од изузетног значаја и 60 од великог значаја.

Од 7 непокретних културних добара од изузетног значаја, 6 су споменици културе, а 1 је археолошки локалитет. Од 60 непокретних културних добара од великог значаја, 53 су споменици културе, 2 су просторне културно-историјске целине, 4 су археолошки локалитети и 1 је знаменито место.


Footer-sr