Прекогранична сарадња


Пројекат „КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАНАТА – ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ“

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву учествује у реализацији међународног пројекта „КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАНАТА – ЕВРОПСКО НАСЛЕЂЕ“ који се преко ИПА програма прекограничне сарадње Румуније и Републике Србије финансира средствима Европске Уније и држава учесница у  оквиру другог позива за прикупљање пројекта, Оса приоритета 3, Мера: 3.3, предложена финансијском […]