Жидовар

Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Археолошко налазиште
Период настанка: Разни периоди насељавања (млађе гвоздено доба, бронзано доба, неолит)
Место: Орешац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: АН 1
Датум уписа: 26.11.1993.
Број у централном регистру: АН 107
Датум уписа: 22.12.1993.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-599/2-78 од 16.10.1978. године

"Службени гласник Републике Србије" број 16/90
Footer-sr