Старчево град

Археолошко налазиште на левој обали Дунава, северозападно од села Старчева, 8 km југоисточно од Панчева. Због изузетног значаја откривених налаза на овом локалитету, култура старијег неолита на простору централног Балкана добила је име старчевачка култура. На овом локалитету откривене су јаме-земунице елипсоидног и кружног облика, пречника 2-6 m, од којих су две садржале пећи. У самом насељу је међу земуницама откопано неколико гробова са покојницима у згрченом положају. Поред великог броја каменог и коштаног оруђа и оружја, главна одлика страчевачке културне групе су посуде сликане белом, црном и црвеном бојом. Проучавање ових посуда и њихове везе са сликаном керамиком неолитских култура у Подунављу, Грчкој и Блиском Истоку омогућава да се реше проблеми порекла и праваца кретања првих носиоца неолитских култура у нашим областима. Старчевачка култура је несумњиво најстарија културна група неолита која је у својој најмлађој фази била паралелна са винчанском, односно са винчанско-тордошком фазом I. Прва систематска ископавања започела су 1928, сондажна истраживања 1931. и 1932. изведена су у сарадњи Народног музеја у Београду и Харвардског универзитета, а ревизиона ископавања вршена су 1969. и крајем 20. века.

Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Археолошко налазиште
Период настанка: Старији неолит
Место: Старчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 3
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: АН 104
Датум уписа: 22.12.1993.

Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ број 238 од 08.04.1957. године.

"Службени гласник Републике Србије" број 16/90
Footer-sr